ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ(DİSLEKSİ) İLE İLGİLİ NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPMAKTAYIM?

Tarafından gönderildi: admin Yorumlar: One Comment

Disleksi Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü, ‘Çok zeki ama okumada hataları var’, ‘çok akıllı bir çocuk ama yazısı okunaksız ya da ters yazıyor’, ‘matematiği zehir gibi ama okumayı sevmiyor’, ‘çok güzel okuyor ama matematikte zorlanıyor’, gibi birbiriyle uyumsuz performanslarla karşımıza çıkar. Farklı öğrenen bu çocuklar spesifik güçlükleri nedeniyle okulda da pek çok derste sorun yaşarlar. Tutarsız ve değişken bir performans sergilerler. İyi okuyamayan bir çocuk matematiği çok iyi anlasa bile problemleri yanlış okuduğu için matematikte de başarısız olur. Sembolleri karıştıran bir çocuk matematik işlemlerini ters yapar. Yazma güçlüğü olan bir çocuk soruları bilse bile okunaksız yazısı nedeniyle sınavlardan düşük not alır. Farklı Özel Öğrenme Güçlüğü tipleri okuma alanında “disleksi”, yazma alanında “disgrafi”, matematik becerilerinde “diskalkuli”  adlandırılır.

Özel Öğrenme Güçlüğü(Disleksi) İle İlgili Ne Gibi Çalışmalar Yapmaktayım?

Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı almış yada öğrenme güçlüğü belirtileri taşıyan çocuklara özgü psiko-eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bu çocuklar için özel oluşturulmuş materyallerle duyusal farkındalıkları arttırma,  doğru okuma, hızlı okuma, görsel algı-işitsel algı geliştirme, dikkat ve hafıza güçlendirme gibi zorluk alanına özel uygun yöntemlerle bireysel olarak çalışmalar yapılmaktadır. Çocuklara okuma ve yazma sorunlarıyla başa çıkma yöntemleri öğretilmektedir. Öğretmenlerle işbirliği yapılmakta ve ailelerin soruna ilişkin bilgilendirilmeleri ve çocuğa yönelik tutumlarını düzenlemeleri hedeflenmektedir. Yapılan çalışmaların tamamı ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş, bilimsel çalışmaların ürünüdür.

Burada en önemli nokta çocuğun değerlendirme aşamasıdır. Değerlendirmede iki önemli hedef vardır; bunlardan biri çocuğun zorluk alanlarını tespit etmek, diğeri de güçlü alanlarını tespit etmektir. Yani amaç sadece çocuğu tanılamak değil, uygun psiko-eğitsel müdahale süreçlerini de planlayabilmektir. Bu planlama aşamasında ayırıcı tanı da atlanmamalıdır. Öğrenme güçlüğünde dikkat eksikliğinin hem eşlik edebildiği, hem de dikkat eksikliği ile karıştırılabildiği unutulmamalıdır. Tanılama aşamasında kullanılan test ve mataryaller şunlardır;

Wisc-4 Zeka Testi

-Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası(Okuma-yazma-aritmatik değerlendirme, Head-Sağ-Sol Testi, Harris Lateralleşme Testi, Saat Çiz Testi, Öncelik-Sonralık İlişkisi, Sıralama Becerileri, Problem Çözme Becerisi)

-Nöro-psikolojik Testler

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çocuğun zekasının normal yada normal üstü olmasıdır. Öğrenme güçlüğü olan bir çocuk aynı zamanda zeka geriliği tanısı ALAMAZ!!!

Yapılan en büyük hatalardan biri de öğrenme güçlüğü olan her çocuğa aynı program yada çalışmaların yapılıyor olmasıdır. Her çocuk özeldir ve her çocuğun yaşadığı zorluk alanı da farklıdır. Bunlar doğru anlaşılır ve tespit edilirse atılacak adımlar hem daha net, hem de daha hızlı olacaktır.

Comment (1)

  • OYUN TERAPİSİ cevap

    […] problemleri, konuşma problemleri (kekemelik, bebek konuşması, tekrarlayıcı dil gibi) ve okuma problemleri yer almaktadır. İçe çekilmiş veya sürekli mutsuz olan, hasta, engelli veya otistik, arkadaş […]

    Aralık 17, 2020 , 11:35 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir