Aile ve Çift

Aile danışmanlığı, aile yasası kapsamında verilen danışmanlık hizmetlerine denilmektedir. Aile danışmanı, ilişkiler açısından sorunu olan insanların evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha kolay bir biçimde gelmelerine yardımcı olurlar.

Yetişkin

Bireysel terapi ya da bireysel psikoterapi, danışan ile psikoterapist arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Çocuk & Ergen

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde genel olarak yaşanan problemler; aile içi çatışmalar, dikkat eksikliği, sınav kaygısı, öğrenme güçlükleri(disleksi, disgrafi, diskalkuli), sosyal ve duygusal  problemler olabilmektedir. Psikoterapi sürecinde soruna neden olan durumları saptayarak farkındalık kazandırmayı , sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmeyi ve tekrarlanmasını engellemeyi hedefleriz.

IMG_5749
Uzman Psikolog

Erdoğan BUHURCİ

Bireysel Terapi, Aile Danışmanlığı, EMDR Terapisi, Zeka Testleri, Psikolojik Testler, Dikkat Testleri

Psikoloji biliminin gerektirdiği etik kurallar çerçevesinde danışan mahremiyetini önceliğe alan, kanıta dayalı mesleki müdahale yöntem ve teknikleri kullanarak mesleğimi icra etmekteyim.

Psikologlar klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri psikolojisi, sosyal psikoloji, spor psikolojisi gibi farklı uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirebilirler. Ek olarak psikologlar, terapi eğitimlerine (bilişsel davranışçı terapi, psikanalitik terapi, EMDR, oyun terapisi, cinsel terapi, çift terapisi vb.) katılır ve bu terapiler için süpervizyon alırlar.

Lisans eğitimleri üzerine, sosyal bilimler alanında klinik psikoloji üzerine yüksek lisans/doktora yapmış psikologlara denilmektedir. Türkiye’de yüksek lisans eğitimlerinde psikiyatri klinikleri nadiren kullanılmaktadır. Sosyal bilimler alanında psikolojinin çeşitli yan dallarında yüksek lisans veya doktora programlarını tamamlamış olan psikologlara verilen bilim uzmanı ya da bilim doktoru unvanları, işletme, hukuk vb. gibi diğer bilim dallarında verilen akademik unvanlara karşılık gelmektedir. Bu kişiler akademik ortam dışında sağlık kuruluşlarında çalışmak istediklerinde lisans eğitimi almış psikologların görev pozisyonunda çalışabilirler. Klinik psikologlar bilimsel geçerliliği kabul edilmiş uluslararası tanınırlığı olan standardize eğitimlerden geçerek belgelendirilirlerse psikiyatri hekiminin yasal
sorumluluğunda ve koordinasyonunda psikoterapi yapabilirler. Aynı şekilde
koruyucu ruh sağlığı ve rehabilitasyon hizmetlerinde ruh sağlığı ekibi içerisinde
yer alırlar.

Eğitim fakültelerinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun
kişilerdir. Sağlık alanı dışında başta eğitim kurumlarında olmak üzere danışmanlık ve rehberlik verme görevlerini üstlenirler. Ayrıca ruhsal hastalığı olmayan kişilere yaşam sorunlarıyla daha iyi başa çıkmalarını sağlamaları için danışmanlık verirler. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında aile hekimi, psikiyatri birimlerinde psikiyatri hekimi denetiminde çalışırlar. Danışmanlık ve rehberlik dışında psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde yer alamazlar. Danışmanlar bilimsel geçerliliği kabul edilmiş uluslararası tanınırlığı olan standardize eğitim aldıklarını belgelendirdikleri takdirde ilgili alanda bazı terapi yaklaşımlarını psikiyatri hekimi sorumluluğunda uygulayabilirler.

Samsun

Moxo Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

*Moxo Dikkat Testi Uzman Hekim ve Psikologlar tarafından uygulanır.

Uzm. Psikolog

Erdoğan BUHURCİ

Aile & Çift Danışmanı

Blog Yazılarım

BEDEN ÜZERİNE…

İnsan psikolojisi söz konusu olduğunda çoğu zaman akıl, zihin, zeka, ruh sağlığı ve ruh hastalıkları gibi soyut kavramlar dile getirilmekte ve tartışılmaktadır. Fakat bu yazımızda genelde göz ardı edilen oysa sanılanın çok daha ötesinde...

KABUL VE ADANMIŞLIK TERAPİSİ

İnsan gibi, her canlı varlık gibi psikoterapi yöntemleri de gün geçtikçe sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle günümüzde artık dört yüzü aşkın kuram ve yöntemden bahsedebiliyoruz. Adını sayamayacağımız bunca modelin arasında...