Hakkımda

Psikoloji biliminin gerektirdiği etik kurallar çerçevesinde danışan mahremiyetini önceliğe alan, kanıta dayalı mesleki müdahale yöntem ve teknikleri kullanarak mesleğimi icra etmekteyim.

ÇALIŞMA ALANLARIM
Çocuk-Ergen
Dikkat Geliştirme Programları(Attentioner, Play Attention)
Özel Öğrenme Güçlüğü(Disleksi) Psiko-Eğitim Programları
Bireysel Terapi
Grup Terapisi
Psikolojik Sağlamlık(ÇEPS-101) Programı
Türkçe PREP
Türkçe MATH
Psikolojik Testler
Zeka Testleri(WISC-R, WISC-4,)
Gelişim Testleri
Dikkat Testleri
Yetişkin
Bireysel Terapi
Aile ve Çift Terapisi
Cinsel Terapi
Aile Danışmanlığı
EMDR Terapisi
Zeka Testleri
Psikolojik Testler